Liturgia Słowa

Rekolekcje II tura

W tej formie rekolekcji uczestniczy bardzo duża liczba młodzieży. Zajęcia i ich tematyka jest związana głównie z zastanowieniem się nad dalszą drogą swojego życia. Niezależnie czy będzie to droga prowadząca do Kapłaństwa, Małżeństwa, czy po prostu do życia w innym stanie świeckim. W dość napiętym chronogramie dnia jest czas zarówno na modlitwę, wyciszenie, rozmowę w ciszy z Panem Bogiem, jak i zabawę z rówieśnikami i klerykami.

Rekolekcje rozpoczynają się od przyjazdu i zakwaterowania się seminarium. Następnie przewidziana jest kolacja i kilka słów przywitania ze strony organizatorów. Zaraz po przywitaniu alumni III roku przedstawiają sztukę teatralną. W każdym roku zmienia się jej tematyka, jednakże za każdym razem skłania do refleksji i przemyśleń. Na koniec pierwszego dnia pobytu odbywa modlitwa oraz odśpiewanie Apelu Jasnogórskiego.

Pobudki są dosyć wczesne, gdyż zazwyczaj przewidziane są godzinę między szóstą, a siódmą. Następnie uczestnicy są poroszeni na poranną modlitwę Liturgią Godzin, czyli Jutrznię. Śpiewane są podczas niej psalmy oraz czytane inne fragmenty Pisma Świętego. Kończy się ona prośbami o Boża opiekę na cały dzień. Następnie udajemy się na śniadanie, po którym powracamy do Kaplicy, gdzie przewidziana jest konferencja. Później odbywa się wystawienie Najświętszego Sakramentu, oraz adoracja w trakcie której jest okazja od zrobienia rachunku sumienia, oraz wyznania swoich grzechów w sakramencie pokuty i pojednania.

Przed wieloma punktami programu (szczególnie przed Eucharystią) przewidziana jest nauka śpiewu. To okazja do poznania wielu pięknych pieśni, aby coraz lepiej przezywać Mszę Świętą, czy adoracje, aby w ten sposób jeszcze doskonalej i mocniej wielbić Boga.

Eucharystia jest podniosłym i ważnym momentem. Zazwyczaj przewodniczy jej Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup, który również kieruje swoje słowa do młodzieży podczas homilii.

Zaraz po obiedzie następuje kolejny punkt programu o nazwie „ Praca w grupach tematycznych”. Istnieje wtedy okazja do wysychania oraz podzielenia się swoim świadectwem z życia parafialnego lub osobistego przed węższą kilkuosobową grupą rówieśników. Ogólny temat spotkań określa ksiądz, natomiast sama dyskusja już w węższym gronie jest ukierunkowywana przez Kleryka, który dba o to by każdy mógł wypowiedzi swoje zdanie.

Popołudniu następuje kolacja, nauka śpiewu, oraz konferencja prowadzona przez kolejnego z Kapłanów przebywającego w Seminarium. Po tych punktach następuje pogodny wieczór, kiedy to poprzez różne zabawy i gry integracyjne mamy możliwość lepszego poznania swoich kolegów z innych parafii oraz do radosnego spędzenia tych ostatnich chwil dnia. Po krótkich modlitwach w Kaplicy uczestnicy udają się na zasłużony wypoczynek.

Początek ostatniego dnia wygląda podobnie do poprzedniego: pobudka, Jutrznia, śniadanie…  Na zakończenie rekolekcji przewidziany jest punkt dla każdego kto woli zadawać pytania bardziej anonimowo. Punkt ten nosi nazwę „trybuna duszpasterska”. Księża odpowiadają wtedy na najtrudniejsze pytania, które dzień wcześniej każdy chętny może spisać na kartce i wrzuci do specjalnie przeznaczonej do tego skrzynki. Trzeba podkreślić fakt, iż Kapłani nie boją się żadnych pytań i na każde rzetelnie odpowiadają.

Całość czasu spędzonego z klerykami wieńczy Eucharystia. Po niej następuje obiad, który kończy pobyt uczestników w Seminarium. Następuje odjazd do domów.   

            Z punktu widzenia uczestnika mogę zagwarantować, iż czas spędzony na tych rekolekcjach nie jest czasem  straconym, lecz wielce pomocnym w rozeznaniu dalszej drogi swojego życia. 

Kontakt

Wyższe Seminarium Duchowne
Diecezji Legnickiej


ul. Jana Pawla II nr 1

59-220 LEGNICA


tel.  (0-76) 724 - 41 - 25
fax: (0-76) 724 - 41 - 26
 


e-mail:

wsdlegnickie@gmail.com

 

 

 

konto:PKO S.A. O/Legnica
Nr 25124014731111000025217742

 

 

 

 

 


 Skrzynka intencji