Liturgia Słowa

09.10.2017

Pogrzeb ks. Prałata Tadeusza Kiśińskiego

W dniu 9 października 2017 roku po uroczystej inauguracji roku akademickiego w naszym seminarium, wspólnota kleryków i przełożonych udała się do Sanktuarium św. Jacka, by wziąć udział w uroczystościach pogrzebowych śp. ks. Prałata Tadeusza Kisińskiego. Wszyscy uczestniczyli w Mszy Świętej w intencji zmarłego kapłana, dziękując Bogu za dar jego osoby i prosząc dla niego o łaskę życia wiecznego w domu Ojca.

Ks. Prałat Tadeusz Kisiński był pierwszym proboszczem parafii pw. Św. Jacka w Legnicy, a po przejściu na emeryturę w 1997 roku pozostał tam jako rezydent. Oprócz tego pełnił przez wiele lat posługę spowiednika w seminarium legnickim. Powszechnie znany był z bardzo dobrej znajomości dzieł Adama Mickiewicza, których długie fragmenty potrafił recytować z pamięci.

Ks. Prałat Tadeusz Kisiński znacząco wpisał się w historię naszej diecezji i naszego seminarium.


Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie, 
a światłość wiekuista niechaj mu świeci.
Niech odpoczywa 
w pokoju wiecznym.
Amen.


K. B.

Galeria

Kontakt

Wyższe Seminarium Duchowne
Diecezji Legnickiej


ul. Jana Pawla II nr 1

59-220 LEGNICA


tel.  (0-76) 724 - 41 - 25
fax: (0-76) 724 - 41 - 26
 


e-mail:

wsdlegnickie@gmail.com

 

 

 

konto:PKO S.A. O/Legnica
Nr 25124014731111000025217742

 

 

 

 

 


 Skrzynka intencji