Liturgia Słowa

01.10.2017

Formację czas rozpocząć

      Dnia 23 wrzreśnia 2017 roku, trzech młodych, odważnych mężczyzn przyjechało do legnickiego seminarium, aby rozpocząć formację ku kapłaństwu na drodze Jezusa Chrystusa. Dwa dni później wyjechali na trzydniowe rekolekcje do Szklarskiej Poręby, które miały na celu wyciszenie się przed rozpoczęciem formacji i oderwaniem się od zgiełku światowego. towarzyszył im ojciec duchowny ks. Paweł Wołczański. Alumni powrócili do gmachu seminaryjnego 29 września wieczorem.


      30 września był dniem przyjazdu wszystkich alumnów po wakacjach. Dzień powitań i radości z zobaczenia braci z roku i nie tylko. Wróciło także 5 diakonów po rocznej praktyce pastoralnej.


      1 października cała wspólnota seminaryjna została przeprowadzona przez dzień skupienia przez rektora - ks. Piotra Kota. ten czas miał służyć przygotowaniu do wejścia w rok formacyjny z radością i chęcią współpracy z Panem.


S. O.

Galeria

Kontakt

Wyższe Seminarium Duchowne
Diecezji Legnickiej


ul. Jana Pawla II nr 1

59-220 LEGNICA


tel.  (0-76) 724 - 41 - 25
fax: (0-76) 724 - 41 - 26
 


e-mail:

wsdlegnickie@gmail.com

 

 

 

konto:PKO S.A. O/Legnica
Nr 25124014731111000025217742

 

 

 

 

 


 Skrzynka intencji