Liturgia Słowa

09.04.2016

Sympozjum naukowe

   Wielki wpływ na historie Europy, zwłaszcza w czasie wieków średnich, miały prowadzone w tym okresie wojny i zbrojne potyczki. W tym krajobrazie wojennych zmagań możemy wyróżnić bitwy, które stanowiły punkt zwrotny w historii wielkich obszarów bądź regionów. Takim wydarzeniem niewątpliwe była bitwa pod Legnicą, której 775 rocznice obchodzimy w tym roku.

   Z tego powodu Wyższe Seminarium Duchowne w Legnicy we współpracy z Duszpasterstwem Ludzi Pracy 90’ zorganizowało sesje naukową pod tytułem: „Bitwa pod Legnicą”.  Sesja odbyła się w auli WSD Legnica dnia 9.04 bieżącego roku. Pierwszym prelegentem była Dr Anna Sutowicz, historyk kultury średnowiecznej z wrocławskiego oddziału "Civitas Christiana", która mówiła o argumentach przemawiających za uznaniem Henryka Pobożnego za rycerza doskonałego.

   Kolejnym mówcą był Bp Włodzimierz Juszczak, ordynariusz diecezji wrocławsko-gdańskiej kościoła greckokatolickiego. W swoim wykładzie omówił wkład grekokatolików w pielęgnację pamięci o Henryku Pobożnym.

   Jako trzeci przemawiał prof. Romuald Szeremietiew, który zinterpretował bitwę legnicką, jako pierwszy w dziejach Polski przykład koncepcji "obrony przedmurza chrześcijaństwa".

   Ostatnim z wykładowców był ks. prof. Stanisław Araszczuk, który mówił o roli świętej Jadwigi w życiu Henryka Pobożnego.

   W tej sesji naukowej wzięła udział rekordowa liczba słuchaczy zgromadzonych w auli WSD. Ta wysoka frekwencja świadczy o ogromnym zainteresowaniu społeczności Legnicy postacią piastowskiego księcia, który być może w niedalekiej przyszłości zostanie ogłoszony świętym.

 T. P.

Galeria

Kontakt

Wyższe Seminarium Duchowne
Diecezji Legnickiej


ul. Jana Pawla II nr 1

59-220 LEGNICA


tel.  (0-76) 724 - 41 - 25
fax: (0-76) 724 - 41 - 26
 


e-mail:

wsdlegnickie@gmail.com

 

 

 

konto:PKO S.A. O/Legnica
Nr 25124014731111000025217742

 

 

 

 

 


 Skrzynka intencji