Liturgia Słowa

Kandydaci do seminarium

INFORMACJE DLA KANDYDATÓW DO WYŻSZEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO DIECEZJI LEGNICKIEJ

 

I. Kandydat winien osobiście zgłosić się do Rektoratu Seminarium celem przedstawienia się, przeprowadzenia rozmowy wstępnej.

II. Wymagane dokumenty :

  • Podanie o przyjęcie (wzór) , życiorys, 2 fotografie podpisane
  • Metryka Chrztu i Bierzmowania 
  • Świadectwo maturalne (oryginał), należy złożyć niezwłocznie po otrzymaniu 
  • Świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał) 
  • Świadectwo zdrowia dla kandydatów na wyższe uczelnie 
  • Opinia Katechety 
  • Świadectwo ślubu kościelnego rodziców 
  • Opinia Księdza Proboszcza - wg formularza seminaryjnego 
  • Dowód osobisty 
  • Książeczka wojskowa 

III. Kandydaci do Seminarium Duchownego na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej, opinii Księdza Proboszcza oraz wyników maturalnych stają się równocześnie studentami Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.

 

Konieczne jest osobiste zgłoszenie się kandydata w terminie od 1 czerwca do 18 września 2020 roku do Rektoratu WSD celem przedstawienia się, przeprowadzenia rozmowy, wypełnienia karty wstępnej, złożenia pisemnej wypowiedzi na temat związany z powołaniem, uzyskania informacji odnośnie wyboru stanu duchownego i wniesienia wymaganych dokumentów.

 

Wyższe Seminarium Duchowne
Diecezji Legnickiej w Legnicy
ul. Jana Pawła II nr 1

www.seminarium.legnica.pl

tel. (76) 724 41 25

e-mail: wsdlegnickie@gmail.com

 

Dokumenty należy składać w Rektoracie Wyższego Seminarium Duchownego w Legnicy

Galeria

Kontakt

Wyższe Seminarium Duchowne
Diecezji Legnickiej


ul. Jana Pawla II nr 1

59-220 LEGNICA


tel.  (0-76) 724 - 41 - 25
fax: (0-76) 724 - 41 - 26
 


e-mail:

wsdlegnickie@gmail.com

 

 

 

konto:PKO S.A. O/Legnica
Nr 25124014731111000025217742

 

 

 

 

 


 Skrzynka intencji