Liturgia Słowa

Kandydaci do seminarium

INFORMACJE DLA KANDYDATÓW DO WYŻSZEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO DIECEZJI LEGNICKIEJ

 

I. Kandydat winien osobiście zgłosić się do Rektoratu Seminarium celem przedstawienia się, przeprowadzenia rozmowy wstępnej.

II. Wymagane dokumenty :

  • Podanie o przyjęcie  -(wzór), życiorys, 2 fotografie podpisane
  • Metryka Chrztu i Bierzmowania
  • Świadectwo maturalne (oryginał), należy złożyć niezwłocznie po otrzymaniu
  • Świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał)
  • Świadectwo zdrowia dla kandydatów na wyższe uczelnie
  • Opinia Katechety
  • Świadectwo ślubu kościelnego rodziców
  • Opinia Księdza Proboszcza - wg formularza seminaryjnego
  • Dowód osobisty
  • Książeczka wojskowa

III. Kandydaci do Seminarium Duchownego na podstawie egzaminu wstępnego oraz rozmowy kwalifikacyjnej stają się równocześnie studentami Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Egzamin wstępny do WSD obejmuje znajomość podstaw wiary i moralności chrześcijańskiej z zakresu szkoły średniej oraz wskazanych lektur (test + rozmowa wstępna):

- Ewangelia według św. Marka,

- Adhortacja apostolska Ojca świętego Franciszka Evangelii Gaudium, nr 1-134;

Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego (wybrane punkty):

      Część pierwsza:  Wyznanie wiary

                nr 11-24, Symbol Apostolski, 33, 43-47, 81-84, 136-140, 147-152, 174;

      Część druga: Celebracja sakramentalna Misterium Paschalnego

                nr 224-225;

       Część trzecia: Życie w Chrystusie

                nr 357-400, 415-421, 429-441, 442-533;

       Część czwarta: Modlitwa w życiu chrześcijańskim

                nr 534, 548, 556, 569-571. 

Terminarz Egzaminów wstępnych:Egzamin wstępny dla kandydatów do WSD - 8 lipca (poniedziałek), godz. 10.00


   Dodatkowy egzamin wstępny dla kandydatów do WSD - 13 września (piątek), godz. 10.00Konieczne jest osobiste zgłoszenie się kandydata w stosownym czasie (zasadniczo maj-czerwiec) do Rektoratu WSD celem przedstawienia się, przeprowadzenia rozmowy, wypełnienia karty wstępnej, złozenia pisemnej wypowiedzi na temat związany z powołaniem, uzyskania informacji odnośnie wyboru stanu duchownego i wniesienia wymaganych dokumentów

Wyższe Seminarium Duchowne
Diecezji Legnickiej w Legnicy
ul. Jana Pawła II nr 1

www.seminarium.legnica.pl

tel. (076) 724 41 25

e-mail: wsdlegnickie@gmail.com

Dokumenty należy składać w Rektoracie Wyższego Seminarium Duchownego w Legnicy.

Galeria

Kontakt

Wyższe Seminarium Duchowne
Diecezji Legnickiej


ul. Jana Pawla II nr 1

59-220 LEGNICA


tel.  (0-76) 724 - 41 - 25
fax: (0-76) 724 - 41 - 26
 


e-mail:

wsdlegnickie@gmail.com

 

 

 

konto:PKO S.A. O/Legnica
Nr 25124014731111000025217742

 

 

 

 

 


 Skrzynka intencji