Liturgia Słowa

Grafik liturgiczny

Jak powstaje grafik liturgiczny?

     Każdą celebrację liturgiczną należy starannie przygotować przy zgodnym współudziale wszystkich zainteresowanych, oraz przy użyciu mszału i innych ksiąg liturgicznych, tak co do strony obrzędowej, jak i spraw duszpasterskich czy muzyki. To fragment 111. punktu Ogólnego wprowadzenia do Mszału rzymskiego; mówi nam on wyraźnie, że przygotowanie celebracji liturgicznej to nie byle co, tylko bardzo ważna sprawa – Boża sprawa. Dlatego w naszym Wyższym Seminarium Duchownym do każdej liturgii przygotowujemy się  z zaangażowaniem i świadomością, że jest ona pamiątką męki  i zmartwychwstania naszego Pana. Każdego tygodnia przygotowywany zostaje przez ceremoniarza grafik liturgiczny, który zawiera propozycje tekstów liturgicznych, a seminaryjny organista dołącza do tego wykaz pieśni na dany dzień tygodnia. Jest to odpowiedzialne zadanie, bo później ten grafik jest omawiany z przełożonym odpowiedzialnym za liturgię w seminarium. Najczęściej odbywa się to o stałej porze w pokoju ceremoniarza. Na spotkaniu jest również organista. Zadaniem ceremoniarza jest uzasadnienie wyboru danego oficjum, prefacji, Modlitwy eucharystycznej lub uroczystego błogosławieństwa,  a organista uzasadnia dlaczego takie akurat pieśni wybrał na dany dzień. Każde spotkanie rozpoczyna i kończy się modlitwą. Następnie zatwierdzony grafik staje się porządkiem celebracji w seminarium. Oczywiście jest to zawsze propozycja, ponieważ w myśl Ogólnego wprowadzenia do Mszału rzymskiego, to zawsze główny celebrans ma prawo wyboru lub zmiany tekstów.     

 

GŁÓWNY CEREMONIARZ

 

od 12.03.2017 r.
 do 18.03.2017 r. 
   II tydzień Wielkiego Postu
od 19.03.2017 r.
 do 25.03.2017 r.   
   III Tydzień Wielkiego Postu

Kontakt

Wyższe Seminarium Duchowne
Diecezji Legnickiej


ul. Jana Pawla II nr 1

59-220 LEGNICA


tel.  (0-76) 724 - 41 - 25
fax: (0-76) 724 - 41 - 26
 


e-mail:

wsdlegnickie@gmail.com

 

 

 

konto:PKO S.A. O/Legnica
Nr 25124014731111000025217742

 

 

 

 

 


 Skrzynka intencji